WELKOM OP DE WEBSITE VAN TENNISSCHOOL GRIP


Tennisschool GRIP biedt tennislessen aan voor verenigingen op een plezierige en professionele wijze. Hierbij staan respect, sportief gedrag, plezier en ontwikkeling hoog in het vaandel. Tennisschool GRIP haalt mensen uit hun comfortzone om zodoende tot optimale ontwikkeling te komen.


Tennisschool GRIP is een professionele organisatie met veel know-how en ervaring in het ‘moderne’ lesgeven. Zij is als een ‘personal coach’ voor het vrijwillig kader en neemt tevens de gehele verantwoordelijkheid, voor de organisatie van alle tennistrainingen, maar ook voor de tewerkstelling van de trainer en alle aspecten die daar een rol in spelen.


Daar waar je struikelt, ligt de schat begraven.


Voor de speler staat grip letterlijk voor de controle over uw tennisspel. Uw tennisspel is gebaseerd op vier pijlers te weten: techniek, tactiek, mentaliteit en conditioneel. Een speler is zo sterk als zijn of haar zwakste schakel. Het mentale gedeelte krijgt bij Tennisschool GRIP ook aandacht. Ook het omgaan met spanning, presteren onder druk lopen en het focussen lopen als een rode draad door de tennislessen. Tennisschool GRIP biedt lessen aan waar bewustwording van deze 4 pijlers centraal staan.


Voor de vereniging staat grip letterlijk voor controle op alles met betrekking tot trainerszaken. Tennisschool GRIP ontzorgt de vereniging op het gebied van contracten, loonadministratie, verzekeringen en het risico van het werkgeverschap.