Vereniging

Het besturen van een club is niet gemakkelijk. Naast de leden verwacht ook de overheid dat er op adequate wijze wordt gehandeld. Natuurlijk zijn er veel professionals lid van uw vereniging. Hebben ze echter de tijd en prioriteit om hun capaciteiten in te zetten op het moment dat het nodig is? Een goed verenigingsbeleidsplan helpt daarbij. Dan is het voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren en hoe er gehandeld moet worden. Voordelen voor u als tennisvereniging om met Tennisschool GRIP samen te werken zijn:

-Tennisschool GRIP werkt uitsluitend met tennistrainers met een tennislicentie of bezig zijn met deze opleiding.
-Advies bij het opstellen van verenigingsbeleidsplan (sponsoring en marketing)
-Uit handen nemen van de werving en selectieprocedure van een tennistrainer
-Sparringpartner op het gebied van alle beleidszaken
-Verantwoordelijkheid voor vervanging van ziekte van de tennistrainer
-Periodiek overleg tussen trainer, vereniging en Tennisschool GRIP
-Tennisschool GRIP heeft kennis van de lokale markt